OVH fire

Poważna Awaria | Major Incident

Niestety w wyniku pożaru u naszego dostawcy, OVH, wszystkie nasze usługi są niedostępne. Nie wiemy ile ten zanik usług może potrwać i czy w ogóle będzie możliwość ich przywrócenia.
Bardzo nam przykro za całą sytuację!


Unfortunately due to the fire at our provider's, OVH, all our services are down. We do not know how long it will last or whether there will be possible to recover them.
We are very sorry for the entire situation!

Kontakt
OVH fire